Altaria Solutions Sp. z o. o.
Twój partner w telekomunikacji
Produkty

Aktualności -

Nowy analizator 40/100G firmy VeEx

Firma VeEx Inc. wprowadziła na rynek nowy moduł 40/100GE do uniwersalnej platformy pomiarowej oferującą pomiary 40/100G. W chwili obecnej analizator może obsługiwać do 6 kart 100GE.

Przyrząd cechuje waga mniejsza niż 15kg. Możliwością konfiguracji dostępu dla kilku użytkowników, oraz możliwością wykonywania do 6 różnych pomiarów przez różnych użytkowników w tym samym czasie.

 

Więcej informacji:

http://www.altariasolutions.pl/przyrzady-pomiarowe/transmisja/mierniki-pdhsdh/ux400

            
    
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 - Copyright Altaria Solutions Sp. z o.o.