Altaria Solutions Sp. z o. o.
Twój partner w telekomunikacji
Produkty

Wavecontrol

Wavecontrol oferuje rozwiązania dla systemów pomiaru i monitorowania pola elektromagnetycznego. Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem fizycznym, które nie może zostać tak łatwo wykryte przez człowieka jak na przykład emisja hałasu czy spalin, dlatego firma dysponuje instrumentami, które pozwalają je mierzyć i monitorować.


Wavecontrol dostarcza szeroką gamę instrumentów do sprawdzania i pomiaru pól elektromagnetycznych: sprzęt do pomiarów na miejscu i certyfikacji rozwiązań do ciągłego monitorowania promieniowania, a nawet do tworzenia elektromagnetycznych map miast i budynków (wewnątrz / na zewnątrz), dysponuje również wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

www.wavecontrol.com

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 - Copyright Altaria Solutions Sp. z o.o.