Altaria Solutions Sp. z o. o.
Twój partner w telekomunikacji
Produkty

Synchronizacja / Pomiary / Software / CAT

CAT

CAT – Calnex Analysis Tool 


 

 • CAT to potężne narzędzie programowe do zaawansowanej analizy jakości synchronizacji urządzeń i sieci pracujące w trybie postprocessingu na danych zarejestrowanych przez analizatory Calnex-a. Wszystkie wyniki pomiarów dla sprawnej korelacji dostępne są w jednym miejscu, na wspólnym ekranie. Konfigurowalne okno pozwala na szybki wybór pomiarów i kanałów do szczegółowej analizy, a wbudowane  maski ułatwiają ocenę wskaźników w odniesieniu do wymagań ITU-T.  Rezultaty i statystyki w prosty i efektywny sposób mogą być udostępnione dostawcom sprzętu w formie wyczerpującego raportu generowanego w formacie PDF. 

 • Graficzna prezentacja charakterystyki czasowej sieci i urządzeń

  Wbudowane maski i metryki dla dedykowanych rynków

  Konfigurowalne wskaźniki i raporty

  Dane źródłowe w formacie analizatorów Paragon i Sentinel

  Graficzna prezentacja krytycznych parametrów, w tym PDV, fazy, częstotliwosci oraz błędów czasu.

  Szeroki zakres wskaźników: TE, cTE, dTE, PDV, TIE, MTIE, TDEV, MATIE, MAFE, FPP, FFO

  Jednoczesna analiza Sync, Delay Req, Round Trip & PDV

  Testy zgodności (Pass/Fail) w odniesieniu do zadanych lub zdefiniowanych wartości

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 - Copyright Altaria Solutions Sp. z o.o.