Altaria Solutions Sp. z o. o.
Twój partner w telekomunikacji
Produkty

Synchronizacja / Pomiary / Software / PFV

PFV

PFV


 

  • PFV (PTP Field Verifier) to zewnętrzne oprogramowanie do badania zgodności zaimplementowanego protokołu w odniesieniu do standardu ITU-T. Aplikacja dekoduje i weryfikuje pakiety PTP zarejestrowane przez analizatory Calnexa (Paragon-X, Sentinel) i podświetla wiadomości/pola w których wykryto niezgodność. Nowy analizator firmy Calnex Paragon-neo ma standardowo wbudowaną funkcjonalność PFV dostępną z głównego interfejsu GUI.

  • Dekoduje i wyświetla w intuicyjnej tabelarycznej formie wiadomości protokołu PTP i jego pola

    Analizuje jednocześnie wszystkie kluczowe pola i indywidualnie je klasyfikuje (Pass/Fail)

    Sprawdza wysłane wiadomości pod kątem zgodności ze standardem ITU-T, I-EEE lub reguł zdefiniowanych przez użytkownika

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 - Copyright Altaria Solutions Sp. z o.o.