Altaria Solutions Sp. z o. o.
Twój partner w telekomunikacji
Produkty

Synchronizacja / Wzorce/Generatory / Zegary GNSS / GPS-88/89

GPS-89/89

 • Wzorce częstotliwości GPS-88 & GPS-89 dyscyplinowane GPS-em są szczególnie odpowiednie do użytku w działach kalibracji, zapewniając ciągłą identyfikowalność bez potrzeby zewnętrznej kalibracji. W przeciwieństwie do innych wzorców opartych na GPS (GPSDO), proces dyscyplinowania nie jest ukryty dla użytkownika. Urządzenia mają wbudowany komparator fazowy o wysokiej rozdzielczości, który w sposób ciągły porównuje lokalny oscylator ze standardem GPS. Wynik tego porównania jest przechowywany wewnętrznie i na żądanie może zostać przesłany do komputera. Odchyłka (Offset)  częstotliwości jest wyświetlana na panelu przednim, a wartości są przechowywane w pamięci NVRAM przez okres co najmniej 2 lat. Wbudowany interfejs ETH umożliwia zdalny monitoring stanu wzorca, odczyt danych o odchyleniach fazowych lub częstotliwościowych oraz wydruk raportu kalibracji. Urządzenia mogą pracować w dwóch trybach: Dyscyplinowanie z GPS (Std.) i ręczny Holdover.

 • Identyfikowalna kalibracja wewnętrzna systemu zatwierdzona przez Szwedzki Instytut Miar

  Zero kosztów kalibracji – zawsze

  Wbudowany komparator wysokiej rozdzielczości

  Stabilność Cezu za cenę Rubidu

  Oscylator OCXO lub Rubid (89)

  1PPS, 1x 5 MHz + 4x 10 MHz Std., 0.1/1/2.048 MHz (opcja)

  Aktualny Offset częstotliwości dostępny na wyświetlaczu

  Pamięć NVRAM na odchyłki fazy/częstotliwości z okresu 2 lat

  Zdalna kontrola po ETH

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 - Copyright Altaria Solutions Sp. z o.o.