Creanord

Creanord

Creanord dostarcza rozwiązania do monitorowania i analizy jakości usług (SLA) w sieciach stałych, komórkowych, Carrier Ethernet i SDN/NFV. Platforma Creanord Service Assurance zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym na poziomie usług w układzie koniec-koniec (E2E) i stanowi integralną część architektury SDN. Wdrożenie rozwiązania jest szybkie i łatwe. Skalowalne węzły pomiarowe zapewniają szeroką gamę opcji pomiarowych, a tysiące testów można aktywować w ciągu kilku minut. Narzędzia do analizy i raportowania w czasie rzeczywistym umożliwiają operatorom usług znajdowanie wąskich gardeł w sieci oraz zabezpieczenie QoE również w sieciach pochodzących od innych dostawców, dzięki dopasowaniu wymagań jakościowych dla każdej klasy usług.