Kontakt

Dane kontaktowe

E-mail

Broadcast, infrastruktura telekomunikacyjna

Modest Kałużny

Synchronizacja, systemy dostępowe, urządzenia demarkacyjne

Aleksander Cydzik

Przyrządy pomiarowe, technika światłowodowa

Artur Banaszak

Produkty Huber+Suhner

Rafał Wroński

Andrzej Szczepański​

Dane rejestrowe Spółka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Numer KRS: 0000123108, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, NIP: 521-32-03-511, REGON: 015200859

Formularz kontaktowy