Altaria Solutions Sp. z o. o.
Twój partner w telekomunikacji
Produkty

Kontakt

Dane kontaktowe

Altaria Solutions Sp. z o.o.

Swede Center
Al. Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa

tel. +48 22 630 21 60 - 62
fax +48 22 630 21 63

office@altaria.pl


 

E-mail:


Broadcast infrastruktura telekomunikacyjna

Modest Kałużny


Synchronizacja, systemy dostępowe, urządzenia demarkacyjne

Aleksander Cydzik


Przyrządy pomiarowe, technika światłowodowa

Artur Banaszak


 

 

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego


Numer KRS: 0000123108, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, NIP: 521-32-03-511, REGON: 015200859

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 - Copyright Altaria Solutions Sp. z o.o.