GPS-89/89

GPS-89/89

Opis produktu:

Wzorce częstotliwości GPS-88 & GPS-89 dyscyplinowane GPS-em są szczególnie odpowiednie do użytku w działach kalibracji, zapewniając ciągłą identyfikowalność bez potrzeby zewnętrznej kalibracji. W przeciwieństwie do innych wzorców opartych na GPS (GPSDO), proces dyscyplinowania nie jest ukryty dla użytkownika. Urządzenia mają wbudowany komparator fazowy o wysokiej rozdzielczości, który w sposób ciągły porównuje lokalny oscylator ze standardem GPS. Wynik tego porównania jest przechowywany wewnętrznie i na żądanie może zostać przesłany do komputera. Odchyłka (Offset)  częstotliwości jest wyświetlana na panelu przednim, a wartości są przechowywane w pamięci NVRAM przez okres co najmniej 2 lat. Wbudowany interfejs ETH umożliwia zdalny monitoring stanu wzorca, odczyt danych o odchyleniach fazowych lub częstotliwościowych oraz wydruk raportu kalibracji. Urządzenia mogą pracować w dwóch trybach: Dyscyplinowanie z GPS (Std.) i ręczny Holdover.

204-GPS_FR-p212wj4omuey4dtzdswgxrxcjwp527rrcyp7m08qgw (Copy)

Specyfikacja:

Identyfikowalna kalibracja wewnętrzna systemu zatwierdzona przez Szwedzki Instytut Miar
Zero kosztów kalibracji – zawsze
Wbudowany komparator wysokiej rozdzielczości
Stabilność Cezu za cenę Rubidu

Oscylator OCXO lub Rubid (89)
1PPS, 1x 5 MHz + 4x 10 MHz Std., 0.1/1/2.048 MHz (opcja)
Aktualny Offset częstotliwości dostępny na wyświetlaczu
Pamięć NVRAM na odchyłki fazy/częstotliwości z okresu 2 lat
Zdalna kontrola po ETH

Szybki kontakt

Masz pytanie odnośnie produktu? Napisz!