FX120 – Analizator XG(S)-PON

FX120 – Analizator XG(S)-PON

Firma VeEX Inc. wprowadziła do oferty zaawansowany analizator XG(S)-PON FX120. Analizator jest idealnym narzędziem do odnajdywania źródła problemów występujących zarówno przy aktywacji usług jaki i późniejszego rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów. Analiza danych w czasie rzeczywistym takich jak poziom sygnałów downstream/upstream, PON-ID zawierający klasę ODN oraz moc Tx, ONU/ONT-ID do wykrycia wadliwie działającego ONU powodującego problemy dla wszystkich użytkowników.

FX120