Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”).   ALTARIA SOLUTIONS  Sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziła określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez firmę ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych Państwa jest ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. tel. 22 630 21 60, adres e-mail: iod@altaria.pl 

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań statutowych naszej firmy. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa to; art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO).

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Państwa:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane dotyczące zamieszkania/siedziby firmy

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko zaufanym podmiotom, z którymi posiadamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą;

 • Firmy udostępniające programy informatyczne;
 • Firmy kurierskie (świadczące usługi transportowe);

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Państwa będą przechowywane do czasu realizacji obowiązku prawnego albo do czasu cofnięcia zgody.

Uprawnienia

W przypadku danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.