Polityka Środowiskowa

Polityka środowiskowa

Strategia ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. opiera się na kształtowaniu równowagi pomiędzy społeczeństwem, gospodarką a zasobami środowiska przyrodniczego. Zapewniając stały postęp gospodarczy staramy się odpowiadać potrzeby współczesnego społeczeństwa, nie zapominając o możliwościach przyszłych pokoleń.

Troska o środowisko przejawia się na każdym etapie realizacji projektów ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. – począwszy od weryfikacji dostawców, zakupów, kończąc na wdrażaniu energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii. Wierzymy, że nasza dbałość o aspekty środowiskowe ma bezpośrednie przełożenie na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Polityka środowiskowa ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. jest realizowana poprzez:

  • zmniejszanie zużycia wody i energii,
  • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody,

W ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. respektujemy krajowe i unijne przepisy prawa oraz staramy się wdrażać procedury i metody postępowania, które są niezbędne dla konsekwentnego zarządzania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ochrona środowiska jest w dużej mierze uzależniona od technologii, jakie wykorzystujemy. Dlatego dążymy do realizacji innowacyjnych celów technologicznych.

Edukacja środowiskowa pracowników

Zarząd ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby pracownicy znali i respektowali zasady polityki środowiskowej firmy i byli świadomi współodpowiedzialności za jej skuteczne wdrażanie. Promowanie proekologicznych zasad wśród pracowników stwarza dodatkowo szansę przeniesienia ich na grunt prywatnego życia oraz dalsze rozpowszechnianie idei proekologicznego postrzegania świata. Dla ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. jest to bezsprzeczny dowód potwierdzający zasadność
i użyteczność ekonomiczną wprowadzanych rozwiązań organizacyjnych.

W ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. mamy świadomość, iż pozytywny wpływ na środowisko naturalne mają przełożenie również inne pozytywne korzyści, do których zaliczyć należy m.in.: społeczną akceptację funkcjonowania naszej firmy, podniesienie renomy wśród klientów, podniesienie wiarygodności firmy w oczach partnerów, motywację pracowników, minimalizację kosztów działań firmy (np. ograniczenie zanieczyszczeń), zaostrzenie norm dotyczących ochrony środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa pracy w firmie.